سفیر قرقیزستان: ایران رکن ثبات و امنیت در منطقه است