کانادا،بریتانیا و سنگاپور؛ برترین‌های گردشگری درمانی جهان در 2014