اهداف سفر ولایتی به لبنان/ تأکید بر حمایت از محور مقاومت