آغاز عملیات ساخت و ساز مسجد حضرت امام جعفر صادق (ع) تیران+ عکس