سه میلیارد و 915 میلیون ریال در تالار بورس کیش معامله شد