دیده‌بان حقوق‌بشر اخراج فلسطینی‌ها از کرانه باختری را محکوم کرد