برنده مزایده در صورت استعلام بانک مرکزی فردا اعلام می‌شود