دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان آئین تجلیل از قهرمانان عملیات بیت المقدس