نتیجه بررسی اتفاقات تبریز در برنامه 90/ پخش تصویر فردی که 2-2 را اعلام کرد+فیلم و تصاویر