نمایشگاه فرهنگ و هنر ایرانی در موزه رضا عباسی افتتاح می‌شود