حضور بیش از 45 هزار تماشاگر و هدیه برای معرفی نارنجک‌اندازها