حریف‌مان در لیگ عربستان دوم است/ اتفاق خوبی را رقم می‌زنیم