90 درصد مساجد شهرستان کوهرنگ تعطیل است/ ضرورت راه اندازی شورای امور فرهنگی در مساجد