ساخت 250 واحد مسکونی برای نیازمندان، سال جاری در آذربایجان غربی