چیت چیان میهمان کمیسیون انرژی مجلس/بررسی وضعیت آب شرب و جلوگیری از کمبود آن