کشت محصولات بومی خوزستان در خطر است/15 درصد کشاورزان خوزستانی فاقد بیمه هستند