صدا و سیما و رسانه‌ها مردم را به صرفه‌جویی و مدیریت صحیح آب تشویق کنند