حضور بیش از یک‌هزار دانش‌آموز در اردوهای جهادی شهرستان بوشهر