سؤال مسابقه پیامکی چهارمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن