سقوط تپه‌ی راهبردی در حلب به دست داعش/پیشروی داعش در تدمر تا مرکز شهر/ناکامی مجدد تروریست‌ها در تسلط