بنر ویژه برای طارمی و تشویق هواداران/35هزار تماشاگر در ورزشگاه