وزیر امورخارجه به سؤالات نمایندگان پاسخ داد/ارجاع تعدادی از سؤالات به صحن علنی مجلس