گروه E از میان ۱۶ تیم شرکت کننده راهی مسابقات مناظره دانشجویی منطقه‌ای شد