کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریه ولایت‌فقیه» منتشر شد