اختتامیه ششمین جشنواره ملی بهره‌وری دوم خردادماه برگزار می‌شود