ای کاش دستور آقای وزیر اجرا نشود/ با سیاست‌های مقطعی حال بورس خوب نمی شود