خادم: به مسئولان استقلال گفته بودم تا زمان برگزاری مزایده تصمیم‌گیری نکنند