سهامداران استیل آذین از افتخارات پرسپوليس هستند/ امشب منتظر اعلام پيروزی قاطع هدایتی هستيم!