دومین پایگاه سلامت دانش آموزی استان تهران در شهریار گشایش یافت