نتانیاهو اجازه نمی دهد توافق صلح با فلسطین حاصل شود