لزوم توجه بیشتر دولت به اشتغال جوانان مناطق مرزی/ رفع معضل بیکاری باید دغدغه مسئولان باشد.