تحسین و تمجید هیئت رسانه‌ای قرقیزي از فعالیت محققانی ايراني