هاشمی رفسنجانی: اقتصاد بیشتر کشورها به زمین‌شناسی بستگی دارد