مدال طلای فرناز اسماعیل زاده در رقابت های سنگ نوردی کانادا