آغاز چهارمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن با رقابت سه حافظ و 11 قاری