استیل آذین، بهنام پیشرو، سایپا و ایران خودرو خریدار استقلال و پرسپولیس هستند