کاهش 74 درصدی ارزش معاملات در بازار برق بورس انرژی