با جريمه اي 25 هزار دلاري بسکتبال ايران از رقابت هاي غرب آسيا حذف شد