رهبر جهانی کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی به آرمان‌های امام(ره) ادای احترام کرد