آغازدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی در دانشگاه آزاد مشهد