برگزاری جشنواره ملی محراب با محوریت نقش مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزه‌های رضوی