مردم آمریکا از اخبار دروغ رسانه‌ها درباره ایران خسته شده‌اند