افتتاح مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در آذربایجان شرقی