استخدام نصاب دوربین و درب باز کن برقی در استان هرمزگان