رییس سازمان راهداری: تردد کامیون ها در مرز بازرگان عادی است