حضور ایران خودرو و سایپا در مزایده واگذاری سرخابی‌ها/تأثیر هزینه تیم‌داری خودروسازان بر قیمت خودرو