مدارس سمپاد خانه تکانی می‌شوند/زمزمه‌ی عادی شدن مدارس سمپاد قوت می‌گیرد