گودرزی و کفاشیان همسفر شدند/ اعزام به تبریز با دستور رئیس جمهور