تئاتر تهران، میزبان آئین اختتامیه جشن اردیبهشت تئاتر ایران می‌شود