مزایده چهارم خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال / عکس: پیام پارسایی